Aanvullende diensten

Er zijn soms vragen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen. Of kinderen hebben een (korte) periode extra ondersteuning nodig zoals logopedie, fysio- of speltherapie of psycholoog. Er kunnen vragen zijn als er leerproblemen zijn, als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben of als het niet goed gaat thuis en/of op school qua vriendschappen of voor jezelf opkomen. Sterrenschool Zevenaar heeft een palet aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt als er een meer expertise nodig is.