Een natuurlijke verbinding

Sterrenschool Zevenaar heeft kinderen die in en buiten de wijk wonen. Ook uit de omliggende dorpen komen kinderen naar onze school toe. Want zeg nou zelf; wie wil er geen onderwijs van de toekomst voor kinderen van nu?
De verbinding met de buurt en regio zegt iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij tegemoet treedt. De Kanjertraining leert kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. We leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. In de omgang tussen kinderen, maar ook tussen kinderen en volwassenen spreken we elkaar hierop aan. Dat verbindt ons met de wereld om ons heen!