Onderwijs op maat

Maatwerk is afstemming en dat doen wij in onderwijsaanbod, manier van leren en onderwijstijd. Sterrenschool Zevenaar werkt met (individuele) leerlijnen omdat leerstijl en tempo van kinderen verschillen. Dit noemen wij een gepersonaliseerd aanbod. Dit maatwerk is voor elk kind verwerkt in de weektaak. De tijden tussen 8.00-9.00 en 14.00-15.00 uur noemen wij de inloop- en uitlooptijd. In deze tijden werken kinderen aan hun weektaak en vanaf groep 5 in de stermap.
We werken op onze school zowel in groepen als individueel. Het leren vindt plaats in de verschillende ateliers o.l.v. onze vakspecialisten en de mentor. Hierdoor is het onderwijs effectiever en efficiënter. Bij het leren maken we gebruik van bestaande lesmethodes, maar ook van de modernste digitale en technologische mogelijkheden. In de unit werken wij met verschillende devices zoals touchscreens, laptops en tablets. Hierdoor is het onderwijs effectiever en efficiënter. Mediawijsheid en mediageletterdheid zijn de vaardigheden van de 21ste eeuw en voor onze kinderen bekend!