Onderwijs op maat

Maatwerk is afstemming en dat doen wij in onderwijsaanbod, manier van leren en onderwijstijd. Sterrenschool Zevenaar werkt met (individuele) leerlijnen omdat leerstijl en tempo van kinderen verschillen. Dit noemen wij een gepersonaliseerd aanbod. Dit maatwerk is voor elk kind verwerkt in de weektaak. De tijden tussen 8.00-9.00 en 14.00-15.00 uur noemen wij de inloop- en uitlooptijd. In deze tijden werken kinderen aan hun weektaak en vanaf groep 5 in de stermap.
We werken op onze school zowel in groepen als individueel. Het leren vindt plaats in de verschillende ateliers o.l.v. onze vakspecialisten en de mentor. Hierdoor is het onderwijs effectiever en efficiënter. Bij het leren maken we gebruik van bestaande lesmethodes, maar ook van de modernste digitale en technologische mogelijkheden. In de unit werken wij met verschillende devices zoals touchscreens, laptops en tablets. Hierdoor is het onderwijs effectiever en efficiënter. Mediawijsheid en mediageletterdheid zijn de vaardigheden van de 21ste eeuw en voor onze kinderen bekend!
Ieder kind is uniek en elk gezin heeft zijn mogelijkheden. Wat heerlijk als alle betrokken partijen daarbij kunnen aansluiten! Dit doen wij door het bieden van verschillende onderwijstijden. Een aantal arrangementen biedt de mogelijkheid voor het plannen van een knipkaartdag. Een knipkaartdag is een vrije dag die u inplant op een moment dat u uitkomt. De knipkaartdag kan worden besteed aan een extra vrije dag samen met uw kind, een kinderfeestje of een gezellige opa & omadag. Ook bestaat de mogelijkheid de knipkaartdagen te clusteren zodat u een extra week vakantie kunt plannen buiten het seizoen.
Kinderen starten vanaf hun eerste schooldag om 8.00 uur, 8.30 uur of 9.00 uur. De eindtijd is 14.00 uur, 14.30 uur of 15.00 uur. Uiteraard hebben de kinderen ook elke dag pauzes. Van de lunchtijd berekenen wij 15 minuten mee als onderwijstijd in het kader van een gezonde leefstijl. Het dagelijkse buitenspel is pauze-tijd en wordt niet meegeteld als onderwijstijd. Ouders en school leggen samen het aantal uren onderwijs per week voor het hele schooljaar vast en plannen al een aantal data voor de knipkaartdagen in. Hierdoor kunnen zowel school als gezin een planning maken voor het aankomende schooljaar.
Alle kinderen eten elke dag op school onder begeleiding van de mentor/leerkracht. De lunch is een onderdeel van ons onderwijsaanbod en het dagprogramma.
Goed voor je lichaam zorgen en gezond eetgedrag vinden wij belangrijk. Daarom verzorgen wij samen met de kinderen eens per week een broodmaaltijd. We dekken samen de tafels, eten eerst allemaal een bruine boterham en bieden gezond broodbeleg. Aanvullend is er ook nog een lekkere boterham met hagelslag, een krentenbol, een stuk fruit, komkommer of tomaat. Eens per 6 weken wordt er per unit gekookt vanuit ons “Kookboek met sterren”. Ouders coördineren de kookactiviteit. Uit respect voor de koks kiest iedereen een van de gemaakte gerechten en eet gezellig mee!
 
Op de ochtend wordt er ook gezamenlijk iets gedronken en gezonds gegeten, wat de kinderen zelf meenemen vanuit huis. Bij gezond eten worden fruit, rijstwafels of een groentesnack bedoeld.
Om beter aan te sluiten bij het bioritme van ieder gezin en kansen te creëren om passend onderwijs te bieden zijn wij trots op onze flexibiliteit. Sterrenschool Zevenaar biedt verschillende onderwijstijden in de vorm van arrangementen.
Als ouder maakt u hieruit een keuze.
25 uur onderwijstijd per week, elke dag school van 8.30 -14.00 uur geen knipkaartdagen.
Ouders maken afspraken over de
start- en eindtijd op maandag tot en
met vrijdag. De kinderen hebben daarbij gemiddeld meer dan 25 uur onderwijstijd per week. Die extra uren moeten zij ‘opnemen’ met een knipkaartdag. Bij arrangement b en c moeten de ouders een vastgesteld aantal dagen voor de start van het schooljaar vastleggen. Dit is noodzakelijk zodat de school een personeelsplanning op kan stellen.
 
Er zijn drie soorten knipkaartarrangementen
a. Een arrangement waarbij het kind
per week 25,5 uur onderwijstijd heeft
Daarbij horen 4 knipkaartdagen per jaar
b. Een arrangement waarbij het kind per week 26 uur onderwijstijd heeft
Daarbij horen 8 knipkaartdagen per jaar
c. Een arrangement waarbij het kind
per week 26,5 uur onderwijstijd heeft
Daarbij horen 12 knipkaartdagen per jaar
de dagen kunnen ook geclusterd worden zodat er een vrije week ontstaat.
Alle kinderen werken op school met een weektaak. De opbouw loopt van één of meerdere opdrachten per dag (groep 1) op tot een volledig zelfstandig ingeplande weektaak (groep 8). De weektaak bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van lezen, rekenen en taal, ICT, schrijven, creativiteit, muziek, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Het werken geeft kinderen inzicht in de hoeveelheid werk, samenstelling van de taak, het soort opdrachten en eigen keuzemogelijkheden. De kinderen leren bij het plannen rekening houden met de volgorde waarin ze de taken uitvoeren. Ook leren ze nadenken over de inhoud van de taken. We begeleiden de kinderen in hun keuzes en spreken ze hierop aan. Vanaf groep 5 hebben de kinderen een steeds grotere rol bij de hele planning en uitvoering van de opdrachten.
Sterrenschool Zevenaar is een van de scholen die vanuit het ministerie van onderwijs toestemming hebben gekregen om onderwijs aan te bieden in vakantie weken. Dit doen wij sinds de start in de zomervakantie. Deze pilot is geëvalueerd en op basis hiervan hebben we toestemming gekregen om dit voort te zetten. In 2018-2019 neemt het ministerie een definitief besluit of het een permanente mogelijkheid wordt voor alle basisscholen.
Sterrenschool Zevenaar vindt het adequaat volgen van de ontwikkeling van ieder kind en de communicatie hierover met ouders en kind van groot belang. In het portfolio zijn toetsresultaten en ontwikkelingen opgenomen en deze worden met ouders en kind besproken tijdens de leerreis- & portfoliogesprekken. De school werkt volgens de AVG wetgeving.
Er wordt gebruik gemaakt van een goed leerlingvolgsysteem waarin de toetsresultaten van onder andere CITO-toetsen worden verwerkt. Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een leerlingdossier aan. Dit dossier bevat gegevens over uw kind zoals, naam en adres, de namen van de verzorgers, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, verslagen van gesprekken en plannen. Dit programma heet ParnasSys. Het gaat om alle gegevens die de school nodig heeft om goed onderwijs aan uw kind te kunnen waarborgen. Van de meeste items uit het leerlingendossier bent u op de hoogte door de gesprekken die ouders en school voeren of omdat u ze zelf heeft aangeleverd. Mocht u het dossier willen inzien of een kopie willen hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact opnemen met de directeur. Treft u items aan in het dossier die niet correct zijn en kunt u dat aantonen, dan zal de school die gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen.
Derden mogen het leerlingdossier of onderdelen daarvan niet inzien zonder de toestemming van de ouders. De school zal altijd om uw toestemming vragen in het geval van een onderzoek of een advies aanvraag.
Het dossier van uw kind wordt na het verlaten van de school bewaard. De meeste gegevens worden 2 jaar na het verlaten van de school verwijderd (bijv. rapporten, verslagen) maar de gegevens voor de bekostiging blijven 5 jaar bewaard (bijv. naam, ouders, opleiding). Indien een kind verwezen wordt naar het speciaal onderwijs blijven de onderwijskundige gegevens ten hoogste 5 jaar bewaard; ouders kunnen het verzoek indienen om dit al na 3 jaar te doen. Namen en adressen van oud leerlingen blijft de school 5 jaar bewaren. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de directeur.