Flexibele onderwijstijden

 Kinderen kunnen meer uren onderwijstijd per week maken, met een maximum van 26,5 uur (starttijd 08.00, 08.30 of 09.00 uur en eindtijd 14.00, 14.30 of 15.00 uur). Die extra uren worden ‘opgenomen’ in de vorm van een knipkaartdag. Alle knipkaartdagen, m.u.v. 2 flexibele knipkaartdagen, worden voorafgaand aan het schooljaar vastgelegd, zodat leerkrachten hun onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen.

 

Een onderwijsweek bij Sterrenschool Zevenaar bestaat uit een vier- of vijfdaagse schoolweek. De uitzondering hierop zijn de weken waarin een feestdag valt, op dat moment kan een driedaagse schoolweek ontstaan. 

Ouders maken afspraken over de start- en eindtijd van een schoolweek. Dit staat op papier en leveren ouders voorafgaand aan de zomervakantie ondertekend aan. Indien ouders dit niet hebben aangeleverd zullen zij automatisch een onderwijsweek van 25 uur, elke dag school van 08.30 – 14.00 uur en geen knipkaartdagen, toegewezen krijgen.

 

Doordat we met het planbord, dagtaken, weektaken en duidelijke leerlijnen werken, kunnen de kinderen na een vakantieweek de cruciale leermomenten later inhalen. Instructie is daarbij belangrijk en wordt door de leerkracht verzorgd.