Kanjerschool

 Daar waar kinderen samen spelen, leren en ontdekken ontstaat interactie. Binnen deze interactie leren kinderen vaardigheden zoals jezelf duidelijk maken, mening vormen, vriendschappen sluiten, onderhouden onenigheid oplossen.

 

Sterrenschool Zevenaar vindt het belangrijk om kinderen bewust te maken van deze vaardigheden, maar ook om deze te ontwikkelen en te benutten. Dit doen wij met behulp van de Kanjertraining. Elke week staat de Kanjertraining op ons programma. Maar nog belangrijker is het dat de Kanjertraining terugkomt in vele dagelijkse situaties. Al vanaf unit 1 oefenen de kinderen zo om respectvol met elkaar om te gaan. We leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. In de omgang tussen kinderen maar ook tussen kinderen en volwassenen spreken we de Kanjertaal. Wij verwachten dat u als ouder met respect omgaat met uw eigen en andermans kind. Deze verwachting is besproken tijdens de intake voor de definitieve start op onze school.

 

Tijdens de Kanjertraining en binnen ons pedagogisch klimaat staan 5 afspraken centraal:

·      We vertrouwen elkaar

·      We helpen elkaar

·      We werken samen

·      We hebben plezier

·      Iedereen doet mee

 

Deze afspraken staan afgebeeld op posters die overal in de school zijn terug te vinden. Daarnaast wordt er tijdens de Kanjerlessen gebruik gemaakt van vier typetjes die elk op hun eigen manier reageren.

 

Voor jezelf mogen opkomen en rekening houden met een ander is een onderwerp die verweven zit in onze kanjerlessen. Het voorkomen, bespreken en handelen volgens de kanjertraining is een onderdeel van ons pedagogisch klimaat. We maken met kinderen ook kindtekeningen omdat beelden soms zoveel duidelijker zijn om aan te geven wat er speelt. Dit geeft inzicht in wat er is gebeurd, welke keuzes er zijn gemaakt en waar je een andere optie hebt en een volgende keer voor kiest. Indien nodig stellen wij in samenspraak met ouders een contract op met een leerling. Hierin staat beschreven wat het probleem is, welke oplossing er is, wat er van het kind wordt verwacht en wanneer het contract wordt geëvalueerd of afgesloten.

 

Doordat alle teamleden de Kanjeropleiding volgen of hebben gevolgd en wij de Kanjertraining zo uitvoeren mogen wij ons een Kanjerschool noemen.