Mentor en units

 Op onze school werken we in units. De kinderen starten vanuit de basisgroep; bijvoorbeeld 5/6 en 6/7. Vervolgens krijgen de kinderen in hun eigen jaargroep instructie. De andere groep is dan zelfstandig aan het werk onder toezicht van een onderwijsassistent. In de bovenbouw werken de kinderen zelfstandig. 

Gedurende de dag krijgen de kinderen van een aantal leerkrachten instructie. Het voordeel is dat er meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een groep. Samen sparren zij over de ontwikkeling van de kinderen. Dat stelt het team in staat de taken beter te verdelen, en optimaal gebruik te maken van elkaars en de eigen sterke kanten.

 

De kinderen uit elke unit hebben een eigen mentor. De mentoren zijn de aanspreekpersonen voor de kinderen en ouders. Elke mentor heeft veel persoonlijke contactmomenten met ieder kind. Om de groepsverbinding te ontwikkelen verzorgt de mentor ook een aantal groepslessen zoals wereldoriëntatie, kanjertraining, gym, creativiteit en muziek. Elke unit heeft zijn vaste atelier als ‘thuisplek’ waar ze grotendeels de dag doorbrengen.

 

De kinderen ervaren veel structuur doordat ze iedere week op het desbetreffende tijdstip van een bepaalde leerkracht instructie krijgen. Ook wordt een groot beroep gedaan op hun zelfstandigheid waar we al aan werken vanaf groep 1.

Onze ambitie voor de komende jaren is om de instructie meer aan te laten sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Zo kan het dan bijvoorbeeld mogelijk worden dat een kind uit groep 4 meedoet met de rekeninstructie van eind groep 5.