Onderwijsvisie

De visie van Sterrenschool Zevenaar is gebaseerd op het Sterrenschoolconcept. In 2008 heeft een groep mensen uit het onderwijs en de kinderopvang een denktank opgericht. Deze mensen hebben nagedacht over een andere invulling geven aan onderwijs en opvang. Ze bedachten 5 uitgangspunten, de 5 sterren. Deze sterren vormen samen het Sterrenschoolconcept. De ideeën van Sterrenschool Zevenaar zijn gebaseerd op dit vernieuwende onderwijsconcept.

 

Sterrenschool Zevenaar laat kinderen schitteren!

 

Sterrenschool Zevenaar is een leefwereld ”waar ieder kind straalt”.

Binnen onze kleinschalige en vernieuwende leefomgeving zijn wij een veelzijdige plek waar kinderen hun talenten ontdekken. Zij volgen hun persoonlijke leerreis met vakspecialisten.

 

De flexibele schooltijden bieden ons veel mogelijkheden tot maatwerk binnen een pedagogisch en warm klimaat waar ieder kind gezien en gekend wordt. Hun welbevinden staat bij ons op één! In één lijn werken wij in alles méér dan samen en zijn actief op zoek naar een open contact met u als ouder.

 

Dit “partnership met ouders” is één van de vijf sterren van de school.

Zo nemen we ruim de tijd om uw kind te leren kennen en voeren we uitgebreide leerreisgesprekken samen met u en uw kind.

 

Daarmee komen we bij onze tweede ster “uitblinken voor iedereen”.

Met vakspecialisten voor rekenen, taal en lezen, bieden we maatwerk in uitdagende en inspirerende ateliers. Hierdoor is ons onderwijs effectiever en efficiënter

 

Vandaar onze derde ster “Onderwijs op maat”.

Met unieke flexibele schooltijden en onze verschillende in- en uitlooptijden

hebben we flexibele momenten voor de begeleiding van de eigen leerreis

en passen onderwijstijden tevens bij ieders specifieke thuissituatie. Vragen over opvoeding of ontwikkeling kunnen wij waarmaken

 

met onze vierde ster “aanvullende diensten”.

Sterrenschool Zevenaar heeft een palet aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt om nog meer expertise in te zetten. Dat verbindt ons met de wereld om ons heen

 

met onze vijfde ster “de natuurlijke verbinding”.

Door cultuur, burgerschap, ondernemerschap, theater, sport e.d. leren kinderen middenin de wereld om ons heen wat deze te bieden heeft. Via de Kanjertraining leren zij respectvol met elkaar en de wereld om te gaan, te accepteren dat iedereen anders is en uniek mag zijn.

 

Sterrenschool Zevenaar onderwijs van de toekomst waar ieder kind straalt!