Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), dit is bij wet geregeld. De grootte van de MR is afhankelijk van de omvang van de school. Sterrenschool Zevenaar heeft ook een MR. Zij komen op vaste tijden bijeen en leveren een actieve bijdrage aan onderwijsontwikkelingen en beleidsmatige keuzes die de school maakt.

 

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

Koen Kock

Mathieu de Winkel

 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

Bram Putman

Stacey Schlaghecke

 

Wilt u meer informatie over de MR of wilt u zich verkiesbaar stellen voor de MR? 

Het mailadres van de MR is MR@sterrenschoolzevenaar.nl