Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?
Sterrenschool Zevenaar heeft een oudervereniging. Ouders uit de OV zijn betrokken bij het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten en feesten. Ze helpen mee om de festiviteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is altijd wel hulp nodig op een school en velen zetten zich al incidenteel en soms wekelijks in, maar het is heel belangrijk dat er altijd een vaste groep enthousiaste ouders is die bij de diverse hoogtepunten extra hand- en spandiensten kan verlenen. Daarnaast kijken zij of er extra gelden te genereren zijn voor de school/kinderen zoals een sponsoractie of activiteit als Jantje Beton.


Hulp? Graag!
Aanvulling met ouders voor de OV blijft gewenst! Geïnteresseerde ouders nodigen wij dan ook van harte uit om bij leden van de ouderraad informatie te vragen over eventuele deelname. Ook kunt u een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een idee te krijgen van de ondersteuning aan activiteiten.
Het mailadres van de OV is OV@sterrenschoolzevenaar.nl


Ouderbijdrage
De ouderbijdrage heeft zijn specifieke bestemming, zoals blijkt uit het bovenstaande. De rijksvergoeding is voldoende voor de financiering van het dagelijkse lesprogramma.
Er zijn echter zaken (excursies, Sint cadeautjes, versnaperingen bij feesten, digitale middelen, extra materialen) die niet betaald kunnen worden uit het reguliere onderwijsbudget.
Om de vele feest en thema activiteiten op school te kunnen organiseren en om niet voor iedere activiteit een aparte bijdrage van de ouders te hoeven vragen, vragen wij ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat uw kind aan alle extra activiteiten die de school organiseert kan meedoen.