Partnership met ouders

“Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”.

 

Ouders zijn voor ons echte partners; samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Deze samenwerking start al tijdens de aanmelding. Wij horen graag van u hoe uw kind zich tot nu toe heeft ontwikkeld, welke talenten en aandachtsgebieden u heeft ontdekt.

 

LEERREISGESPREKKEN

De contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind zien wij als hele waardevolle tijd om informatie uit te wisselen. Dit is ook waarom wij graag tweemaal per schooljaar een half uur de tijd nemen om de ontwikkeling van uw kind samen met u en uw kind te bespreken tijdens de leerreisgesprekken.

 

OPEN ATELIERS

Sterrenschool Zevenaar heeft tweemaal per jaar open ateliers. Open ateliers zijn lessen die u kunt bijwonen. Wij hechten er veel waarde aan om u te laten zien en ervaren hoe wij lesgeven, hoe wij werken in de ateliers en hoe wij de betrokkenheid tijdens de instructies en verwerking van kinderen stimuleren. Onze ervaring is dat kinderen het geweldig vinden als u een les bijwoont!

 

Per lesactiviteit is er ruimte voor 3 ouders. U kunt via de intekenlijst de verschillende lessen, dagen en tijdstippen kiezen! Bent u nieuwsgierig naar een reken-, lees-, muziek-, kanjer-, WO- of schrijfdansles? Schrijf u dan in om te komen kijken, u bent echt welkom.  

 

STERMIDDAGEN

De talentontwikkeling is vertaald naar een Sterrenstelsel. Elke ster heeft zijn eigen talent. De sterren van het stelsel bieden activiteiten aan vanuit muziek, sport- & beweging, creativiteit, koken, media- & techniek en de natuur- & wereld. In unit 1 komen alle sterren aan bod, vanaf unit 3 kunnen de kinderen tijdens de stermiddagen een ster kiezen van het sterrenstelsel. Ouders komen hierbij helpen; zo benutten we ook uw talent! Waar we zelf het talent niet in huis hebben zoeken we de samenwerking met externe aanbieders. Door te schilderen met een echte kunstschilder, of te breakdancen met een deskundige coach, merkt het kind: ik vind dit geweldig en ik ben er nog goed in ook. Of nee, kickboksen is toch echt niks voor mij. Nu je talenten ontdekken komt later van pas bij beroepskeuze of in de vrije tijd.

 

Kunt u ons met uw eigen talent of expertise helpen dan bent u meer dan welkom. Neem hiervoor contact op met de mentor van uw zoon/dochter of de directie.

 

INFORMATIEAVOND

Sterrenschool Zevenaar organiseert vrij snel na de zomervakantie een informatieavond. Op deze avond heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de andere ouders van de unit en de teamleden die werken in die unit. Tevens krijgt u veel praktische informatie over het aanbod, afspraken, bijzonderheden en unit-specifieke zaken.

 

De 2e helft van deze avond staat dikwijls in het teken van workshops of een door de school gekozen thema. Hierdoor krijgt u meer zicht op onze lessen, werkwijze of zaken waar het team mee bezig is.

 

UNIT-OUDERS

Aan elke unit is een unit-ouder verbonden. Hij/zij ondersteunt de mentor bij unit-specifieke activiteiten. De unitouders benaderen u zeer regelmatig via de mail als er hulp, begeleiders of chauffeurs nodig zijn.
Op de informatieavond wordt de unit-ouder aan de ouders voorgesteld. De kinderen en wij kunnen niet zonder uw hulp dus wij hopen op uw bijdrage te rekenen.