Partnership met ouders

Het partnership tussen het onderwijsteam van Sterrenschool Zevenaar en u als ouder is één van de belangrijkste pijlers waar ons onderwijs op steunt. Dat leest u niet alleen terug op deze site, maar dat zult u dagelijks kunnen ervaren op school en in het contact met uw kind en ons/de leerkracht/de mentor. Zo nemen we de tijd om uw kind te leren kennen wanneer het kind bij ons op school start en geven we het partnership vorm door een half uur de tijd te nemen voor het bespreken van de leerreis. In dit gesprek hebben u en uw kind een actieve rol in het bespreken en vaststellen van het onderwijsaanbod.
Wij ervaren -net als u en uw kind-, deze gesprekken als één van de parels van onze school.