Aanmelden

We willen u vragen het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde formulier kunt u afgeven op school. Graag ontvangen wij daarbij een kopie van de belastingdienst of een kopie van een identiteitskaart of paspoort waarop het burgerservicenummer (BSN) van uw kind vermeld staat.