onderwijs op maat

Ster Onderwijsop maat

Ieder kind is anders en heeft een eigen manier van leren en een eigen leertempo. Ons onderwijs sluit daarop aan; we blijven continu in beweging en zoeken samen met het kind naar wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen.

Door het werken met flexibele onderwijstijden en gepersonaliseerde weektaken hebben wij de mogelijkheid om binnen de in- en uitloop extra instructies en begeleiding te geven in een kleine setting.

Onderwijs op maat Flexibele onderwijstijden

BEWEgingsONDERWIJS

Een leven lang bewegen met plezier is de missie van Sterrenschool Zevenaar. Hiermee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde leefstijl. Als basis voor een leven lang met plezier bewegen is het nodig dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en hoe ze hier vorm aan willen en kunnen geven. Zo ontwikkelen ze hun eigen beweegidentiteit, vergroten ze hun mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei soorten beweegactiviteiten en leren ze gerichte keuzes maken. ‘Goed’ leren bewegen, dat is en blijft het belangrijkste doel van dit leergebied. Leerlingen maken kennis met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren zij, binnen hun eigen mogelijkheden beter bewegen en met elkaar om te gaan. (Curriculum.nu)

Bewegingsonderwijs
beweegonderwijs
Plant

partnership met ouders

Ouders inde school

Ouders zijn voor ons partners; samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.

De kleinschaligheid van onze school zetten we in als kracht: de korte lijntjes zorgen voor een open en krachtige communicatie. Naast de korte lijntjes nemen we twee keer per jaar uitgebreid de tijd om met elkaar in gesprek te gaan: de leerreisgesprekken. Juist omdat we óók uw verhaal willen horen!

VANUIT PASSIE BETEKENISVOL LEREN

Ontwikkel jetalent

Ieder kind is uniek en heeft talenten. Op onze school krijgt een kind de mogelijkheid om zijn talenten te ontdekken, maar ook verder te ontwikkelen. Op de vakgebieden reken, taal en lezen, maar óók op muziek, sport&bewegen, dans, koken, etc.

Talent groeit als het omringd wordt met passie! Door het werken met specialisten en vakleerkrachten brengen we passie over naar kinderen.

Specialisten en vakleerkrachten

Systemisch werken
Het veld van gevoel ligt uitgerold op tafel. De poppetjes, symbolen en stenen liggen klaar om gepakt te worden. De kinderen zitten in een kring en kijken verwachtingsvol naar de leraar; ze weten inmiddels wat er komen gaat. De leraar nodigt de leerling links van hem uit. “Ik ben Anne en ik zet mijn poppetje hier.”

In alle units wordt systemisch gewerkt. Systemisch werken is voor ons écht een aanvulling op hetgeen we al aanboden: het onbespreekbare wordt bespreekbaar, kijken achter gedrag, alles mag er zijn en is oké. Er ontstaan daardoor bijzondere, diepgaande gesprekken over o.a. vriendschappen, verdriet en erbij horen. En soms is het ‘gewoon’ accepteren dat het is zoals het is.

Kanjertraining en Systemisch werken

LOKAAL BETROKKEN

Natuurlijke verbinding

De verbinding met de buurt en regio zegt iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij tegemoet treedt.

Sterrenschool Zevenaar zoekt daarom continu naar nieuwe ‘partners’ om een langdurige samenwerking aan te gaan, die ten goede komt aan de kinderen. Dit geven we in de praktijk vorm door o.a. uitjes, gastlessen en workshops, waarbij we kinderen in aanraking brengen met verschillende thema’s die in het curriculum aan bod komen.

Maar verbinding met de natuurlijke omgeving is ook gebruik maken van de omgeving waarin de school staat: het Gimbornhof, het centrum op loopafstand en de beweegtuin.

NATUURLIJKE VERBINDING MET DE OMGEVING

Aanvullendediensten

Sterrenschool Zevenaar heeft een palet aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt als er een meer expertise nodig is. Waar mogelijk wordt de begeleiding op school gegeven, zo werken we intern met fysiotherapeuten en een weerbaarheidstrainer.

De korte lijntjes zorgen ervoor dat de externe begeleider, ouders en school nauw kunnen samenwerken, waardoor het kind eerder resultaten ziet en succes ervaart!