Kanjertraining

Daar waar kinderen samen spelen, leren en ontdekken ontstaat interactie. Binnen deze interactie leren kinderen vaardigheden zoals jezelf duidelijk maken, mening vormen, vriendschappen sluiten en onderhouden en onenigheid oplossen. Sterrenschool Zevenaar vindt het belangrijk om kinderen bewust te maken van deze vaardigheden, maar ook om deze te ontwikkelen en te benutten. Dit doen wij met behulp van de Kanjertraining. Elke week staat de Kanjertraining op ons programma. Maar nog belangrijker: Kanjertraining komt terug in vele dagelijkse situaties. Al vanaf leerjaar 1 oefenen de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. We leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. In de omgang tussen kinderen maar ook tussen kinderen en volwassenen spreken we de Kanjertaal. Wij verwachten dat u als ouder met respect omgaat met uw eigen en andermans kind. Deze verwachting is besproken tijdens de intake voor de definitieve start op onze school.

Tijdens de Kanjertraining en binnen ons pedagogisch klimaat staan 5 afspraken centraal:

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • we werken samen
 • we hebben plezier
 • iedereen doet mee

Deze afspraken staan afgebeeld op posters die overal in de school terug te vinden zijn. Daarnaast wordt er tijdens de Kanjerlessen gebruik gemaakt van vier typetjes die elk op hun eigen manier reageren.

Voor jezelf mogen opkomen en rekening houden met een ander is een onderwerp die verweven zit in onze kanjerlessen. Het voorkomen, bespreken en handelen volgens de kanjertraining is een onderdeel van ons pedagogisch klimaat. We maken met kinderen ook kindtekeningen, omdat beelden soms zoveel duidelijker zijn om aan te geven wat er speelt. Dit geeft inzicht in wat er is gebeurd, welke keuzes er zijn gemaakt en waar je een andere optie hebt en een volgende keer voor kiest. Indien nodig stellen wij in samenspraak met ouders een contract op met een leerling. Hierin staat beschreven wat het probleem is, welke oplossing er is, wat er van het kind wordt verwacht en wanneer het contract wordt geƫvalueerd of afgesloten.

Doordat alle teamleden de Kanjeropleiding volgen of hebben gevolgd en wij de Kanjertraining zoals bedoeld uitvoeren mogen wij ons officieel een Kanjerschool noemen.

 

Geluksleren

Met Geluksleren -systemisch werken in de klas – maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Doordat de leerlingen hun poppetje plaatsen in ‘de klas van gevoel’, zie je als leerkracht of coach direct wat er speelt in de groep. Het materiaal biedt duidelijkheid, maar ook de gewenste afstand waardoor de veiligheid geborgd is.

De kinderen maken hun interne proces en beleving extern. Hierdoor krijg de leerkracht inzicht in de processen die spelen in de klas. Voor hen is het alleen al fijn dat het uit het hoofd, op tafel komt.

 • Geluksleren geeft ook:
  Rust in de groep
 • Een fijn pedagogisch klimaat
  Inzicht in onzichtbare knelpunten; pestgedrag, meidenvenijn, buitensluiting, ruzies, groepsdruk
 • Vriendschappen in beeld
 • Westen wat zich achter het gedrag van leerlingen schuilgaat
 • Handvatten om de balans te herstellen

Sterrenschool Zevenaar mag zich officieel Systemisch werken School noemen, alle leerkrachten zijn gecertificeerd.