Er zijn soms vragen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen. Of kinderen hebben een (korte) periode extra ondersteuning nodig zoals logopedie, fysio- of speltherapie of psycholoog. Er kunnen vragen zijn als er leerproblemen zijn, als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben of als het niet goed gaat thuis en/of op school qua vriendschappen of voor jezelf opkomen.

Even voorstellen

Kinderfysiotherapeut Ilse Geurds

Al jaren werk ik in Zevenaar en omgeving als kinderfysiotherapeut. Na mijn opleiding tot fysiotherapeut deed ik een vierjarige masteropleiding om me te specialiseren in kinderfysiotherapie. Nu werk ik dagelijks met kinderen, van zuigeling tot puber. Het is mijn uitdaging om kinderen in elke leeftijdsfase zo te begeleiden dat ze plezier krijgen in het oefenen en bewegen (weer) leuk wordt.

Mijn werkdagen als kinderfysiotherapeut zijn altijd veelzijdig. ‘s Ochtends ben ik te vinden op (basis)scholen, waar ik kinderen in en buiten de klas begeleid. In de middag ben ik dan weer in de praktijk, of ga ik op huisbezoek om baby’s en kinderen tot twee jaar oud te behandelen.

Vervolg fysiotherapie

Weerbaarheidstraining

Soms hebben kinderen extra tijd en begeleiding nodig om in hun kracht te kunnen staan. Tijdens de weerbaarheidstraining gaan kinderen hun kracht voelen en hun talenten ontdekken.

In schooljaar 2022-2023 zullen we opnieuw weerbaarheidstraining aanbieden. Indien u interesse heeft kunt u dit aangeven bij de eigen leerkracht van uw kind of onze intern begeleider.

Fysiotherapeut MRT Eva Peters

Mijn naam is Eva Peters en werkzaam als algemeen fysiotherapeut bij Integraal Medisch Centrum (IMC) Gimborn. 

In schooljaar 2022 – 2023 zal ik op de woensdagmiddag 14:00 – 14:45 in de beweegzaal deze lessen verzorgen. In een kleine groep van maximaal 4 kinderen, zal uw kind spelenderwijs aan de slag gaan met verschillende oefeningen om de grove motorische vaardigheden, zoals het evenwicht, springen, gooien en mikken van een bal e.t.c. te stimuleren. 
Naast het stimuleren van de grove motoriek proberen we daarbij ook een bijdrage te leveren in het ontwikkelen van een positief gevoel, het vergroten van zelfvertrouwen ten aanzien van de beweegvaardigheid en plezier hebben in bewegen.

Meditatie voor kinderen

Mijn naam is Janine Roelofse 35 jaar. Ik ben afgestudeerd als Kindercoach en ik heb me verder ontwikkeld tot Energetisch therapeut. Ik begeleid kinderen en ook ouders om weer in balans te komen met hun innerlijke kracht. Ik werk oplossingsgericht en zorg er samen met het kind en de ouders voor dat het kind zich weer fijn voelt!

VERVOLG MEDITATIE VOOR KINDEREN

Logopedist

Binnenkort: Logopedie binnen ons schoolgebouw!