Flexibele onderwijstijden

Daarnaast geeft de school de kernwaarde ‘Onderwijs op maat’ vorm door de inzet van flexibele onderwijstijden. Sterrenschool Zevenaar is op 31 januari 2011 gestart en heeft vanaf het begin af aan deelgenomen aan het experiment ‘Flexibele onderwijstijden’.

Het succes van dit experiment gaf voor het team, ouders en leerlingen de doorslag om ook deel te nemen aan het experiment ‘Ruimte in onderwijstijd’ wat in 2021 is gestart.

Door te werken met flexibele onderwijstijden ontstaat er ruimte voor les- en leertijd in een kleine setting. Leerkrachten vullen deze les- en leertijd onder andere in met het geven van instructies op specifieke hulpvragen en onderwijsbehoeften van individuele of groepen leerlingen.

Flexibele onderwijstijden bieden een gezin de mogelijkheid om de thuissituatie af te stemmen op de schoolsituatie en andersom. Hierbij kan gedacht worden aan voor- en naschoolse activiteiten die de talentontwikkeling stimuleren. Uit formele- en informele gesprekken met ouders en leerlingen blijkt dat dit ten goede komt aan het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling.

 

 

Kindportfolio &

gepersonaliseerde weektaak

In leerjaar 1 en 2 werken we met een fysiek portfolio, waarin de kinderen hun ‘trots werkjes’ verzamelen.

Vanaf leerjaar 3 werken we met het digitaal portfolio. Het werken met het digitiaal kindportfolio draagt bij aan het eigenaarschap van kinderen, door kinderen daadwerkelijk zoveel mogelijk ruimte en autonomie te geven in het portfolio. Leerkrachten begeleiden kinderen bij het zichtbaar maken van leren en bereikte doelen. Zij doen dit door het schrijven van teksten en het plaatsen van beeldmateriaal. Gedurende de schoolloopbaan is ons ideaal dat kinderen bewuster zelf de regie nemen in hun leerproces. Door de terugkerende zeven eenvoudige vragen in het kindportfolio, ontstaat herkenning, groeiend inzicht en vaardigheid voor kinderen.

Binnen de in- en uitloop werken kinderen vanaf leerjaar 3 aan hun gepersonaliseerde weektaak. Voor ieder kind maken wij een plan waarbij er gekeken wordt wat hij/zij nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te maken. Ook de individuele instructies of de instructies in een kleine setting worden hierin opgenomen.