Ouders maken afspraken over de start- en eindtijd van een schoolweek. Dit staat op papier en leveren ouders voorafgaand aan de zomervakantie ondertekend aan. Indien ouders dit niet hebben aangeleverd zullen zij automatisch een onderwijsweek van 25,5 uur, zonder knipkaartdagen, toegewezen krijgen.

Kinderen kunnen meer uren onderwijstijd per week maken, met een maximum van 27,0 uur (starttijd 08.00, 08.30 of 09.00 uur en eindtijd 14.00, 14.30 of 15.00 uur). Die extra uren worden ‘opgenomen’ in de vorm van een knipkaartdag.

Alle knipkaartdagen, m.u.v. 2 flexibele knipkaartdagen, worden vastgelegd, zodat leerkrachten hun onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen. Hiervoor zijn twee momenten gepland: voorafgaand aan de zomervakantie en voorafgaand aan de Kerstvakantie.

Een onderwijsweek bij Sterrenschool Zevenaar bestaat uit een vier- of vijfdaagse schoolweek. De uitzondering hierop zijn de weken waarin een feestdag valt, op dat moment kan een driedaagse schoolweek ontstaan.

Arrangementen

Opnemen van extra uren kan door middel van knipkaartdagen. De knipkaartdagen zijn vastgelegd in vier soort knipkaart-arrangementen:

  • A Een arrangement waarbij het kind per week 25,5 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen geen knipkaartdagen per schooljaar
  • B Een arrangement waarbij het kind per week 26,0 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen 4 knipkaartdagen per schooljaar
  • C Een arrangement waarbij het kind per week 26,5 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen 8 knipkaartdagen per schooljaar
  • D Een arrangement waarbij het kind per week 27,0 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen 12 knipkaartdagen per schooljaar*

*Leerlingen kunnen maximaal 3 extra vakantieweken opnemen, naast de vastgestelde vakantieweken (zie kopje studiedagen, vrije dagen en vakanties).

De twee flexibele knipkaartdagen kunnen minimaal één week van tevoren worden aangevraagd. De directie besluit of de knipkaartdag wordt toegekend. Dit is afhankelijk van activiteiten die deze dag plaatsvinden.

De knipkaartdagen kunnen niet opgenomen worden in de periode dat er Cito toetsen plaatsvinden. De ervaring heeft ons geleerd dat de periode van toetsen vaak al kort is, waardoor de tijd die ervoor staat ook echt nodig is om alle toetsen af te nemen, te analyseren en te verwerken in nieuwe plannen. De Cito periodes zijn voorafgaand aan het schooljaar vastgelegd in de jaarkalender en bekend bij ouders.

Zomerweek

Ook in de zomerweek krijgt de leerling een individueel programma, aangepast op zijn/haar situatie (zie kopje flexibele onderwijstijden en knipkaartdagen). Met de ervaring die we hebben zien we dat veel kinderen profijt ervaren van het feit dat hun zomervakantie niet 6 maar 4 weken duurt. Een spreiding van de vakantieweken door het jaar heen maakt dat de leerlingen minder last hebben van de dip die we vaak zien na de zomervakantie van 6 weken.

Omdat de zomerweken voor iedereen toegankelijk zijn zorgen we ervoor dat de kansengelijkheid gewaarborgd wordt: we kiezen ervoor om de eerste en laatste week van de zomervakantie open te zijn, ongeacht het aantal leerlingen.

De extra genoten zomerweek dient als volledige week gecompenseerd te worden. Deze keuze hebben wij gemaakt omdat wij het niet wenselijk vinden dat een leerling 22 losse knipkaartdagen opneemt. In verband met het vier ogen beleid en het verdelen van de kinderen in onder- en middenbouw en de bovenbouw, zijn er altijd minimaal twee leerkrachten die de zomerweek verzorgen.