Vakleerkrachten

en specialisten

Uitblinken gaat over het ontdekken en onderzoeken van talenten. Binnen ons onderwijs geven wij dit op verschillende manieren vorm, waaronder het werken met specialisten en vakleerkrachten.  Sterrenschool Zevenaar kent een vakleerkracht muziek en een plusklas leerkracht. De vakleerkracht biedt aan meerdere leerjaren zijn/haar passie aan en laat kinderen ervaring opdoen. Daarnaast werken we samen met het CandeaCollege en geven vakleerkrachten de lessen beweegonderwijs en Engels.

Naast vakleerkrachten werken we op Sterrenschool Zevenaar met een reken-, taal-, jonge kind- en ICT-specialist. Dit zijn leerkrachten die een academische of HBO+ opleiding volgen of hebben afgerond voor de specialisatie. Deze expertise biedt ons de mogelijkheid om leerlingen met een specifieke hulpvraag veelal intern te beantwoorden. Daarnaast kennen zij de juiste kanalen en nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Samen met de intern begeleider monitoren zij ontwikkeling van uw kind en wordt er, indien nodig, een persoonlijk leerplan opgesteld.

 

 

Muziek op  Sterrenschool!

Leerjaar 1 t/m 8 krijgt iedere week 45 minuten muziek aangeboden door onze vakleerkracht Marion Stokman.

De muzieklessen bestaan uit verschillende onderdelen die gedurende het hele jaar terugkomen. Dit zijn: Zingen, luisteren, bewegen, spelen en (grafische) notatie. In groep 1,2 sluiten de lessen aan bij de seizoenen en de actuele thema’s. Er wordt veel gezongen, gedanst en gespeeld op ritme-instrumenten. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de klankeigenschappen van muziek zoals hoog, laag en kort en lang.

Vervolg muziekonderwijs

 

 

Plusklas

Voor leerlingen die meer of een andere uitdaging nodig hebben dan dat in de eigen klas kan worden aangeboden kan de X-klas een passende plek zijn. Onder begeleiding van Juliette van Zanten, Plusklas leerkracht, werken kinderen aan het vergroten van hun excecutieve functies. Hierbij kan gedacht worden aan plannen, organiseren, taakgerichtheid of flexibiliteit.

 

Samenwerking PO-VO

Sinds schooljaar 2021-2022 hebben wij een intensieve samenwerking met het CandeaCollege in Duiven. Om de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen geven een vakdocent Engels en een vakdocent bewegingsonderwijs lessen op onze school.

Ook in schooljaar 2022-2023 zullen vakdocenten lessen geven op onze school.