Vakleerkrachten

en specialisten

Uitblinken gaat over het ontdekken en onderzoeken van talenten. Binnen ons onderwijs geven wij dit op verschillende manieren vorm, waaronder het werken met specialisten en vakleerkrachten. Sterrenschool Zevenaar kent een vakleerkracht muziek. De vakleerkracht biedt aan meerdere leerjaren zijn/haar passie aan en laat kinderen ervaring opdoen.

Naast het werken met een vakleerkracht werken we op Sterrenschool Zevenaar met een reken-, taal-, jonge kind-, beweeg-, HB- en ICT-specialist. Dit zijn leerkrachten die een academische of HBO+ opleiding volgen of hebben afgerond voor de specialisatie. Deze expertise biedt ons de mogelijkheid om leerlingen met een specifieke hulpvraag veelal intern te beantwoorden. Daarnaast kennen zij de juiste kanalen en nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Samen met de intern begeleider monitoren zij de ontwikkeling van uw kind en wordt er, indien nodig, een persoonlijk leerplan opgesteld.

Specialisten

 

 

Muziek op  Sterrenschool!

Leerjaar 1 t/m 8 krijgt iedere week 45 minuten muziek aangeboden door onze vakleerkracht Marion Stokman.

De muzieklessen bestaan uit verschillende onderdelen die gedurende het hele jaar terugkomen. Dit zijn: Zingen, luisteren, bewegen, spelen en (grafische) notatie. In groep 1,2 sluiten de lessen aan bij de seizoenen en de actuele thema’s. Er wordt veel gezongen, gedanst en gespeeld op ritme-instrumenten. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de klankeigenschappen van muziek zoals hoog, laag en kort en lang.

Vervolg muziekonderwijs

 

 

Tea domus

We streven ernaar om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, (hoog)begaafde kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren om optimaal bij de ontwikkelingsbehoefte van een kind te kunnen aansluiten. Ouders hebben hierin vanaf de start op school een belangrijke rol. Samen komen we verder. Onder begeleiding van Juliette van Zanten, HB-specialist, bieden we een passend aanbod voor deze groep kinderen. 

Vervolg Tea domus