Partnership

met ouders

We betrekken u graag bij ons onderwijs. Zo bent u twee keer per jaar welkom tijdens onze ‘open ateliers’.  Open ateliers zijn lessen die u kunt bijwonen. Wij hechten er veel waarde aan om u te laten zien en ervaren hoe wij lesgeven, hoe wij werken in de ateliers en hoe wij de betrokkenheid tijdens de instructies en verwerking van kinderen stimuleren. Onze ervaring is dat kinderen het geweldig vinden als u een les bijwoont!

Ook nodigen wij u van harte uit bij de verschillende activiteiten die wij door het jaar heen aanbieden, zoals koken, uitjes of de Stermiddagen. Samen zorgen we voor ‘de kers op de taart’ en dragen we bij aan de ontwikkeling van de kinderen.

Oudervereniging
Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar heeft een actieve Oudervereniging! Ook u kunt lid worden van Oudervereniging Sterrenschool Zevenaar. Benieuwd naar wat zij voor de school betekenen?

Oudervereniging Zevenaar

 

Social Schools

Via Social Schools 3.0 wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de school en in de klas. Social Schools 3.0 is ons online communicatieplatform tussen ouders en school. Hierop is ook onze agenda te vinden met alle activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld opgeven voor onze koffieochtenden; een externe spreker neemt u als ouder mee in een actueel thema bijvoorbeeld systemisch werken of mediawijsheid bij kinderen. Of kunt u aangeven dat u wilt helpen bij de Stermiddagen.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden op schoolniveau. U hebt gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur van de school is er bij betrokken; en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld.

Stapsgewijs:
1. U bespreekt het probleem met de leerkracht. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.
2. De directeur wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats. Er worden voorstellen gedaan. Ze leiden niet tot de oplossing die u voor ogen had.
3. Het schoolbestuur wordt er bij betrokken. U informeert het bestuur over de kwestie. U wordt uitgenodigd voor verheldering. Hoor en wederhoor vindt plaats.
Telefoonnummer bestuur: 0316-226514. E-mail: info@liemersnovum.nl
4. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U meldt zich bij de klachtencommissie. Dat kan langs drie kanalen:
A. Op schoolniveau is een interne contactpersoon aangesteld die u kan begeleiden bij de gang naar deze commissie.
B. U kunt ook rechtsreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. U bereikt haar op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of via 0645434266
C. U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618

Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem ter plaatse op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen.