ASM beweegzaal

De wereld is om in te bewegen en biedt hiervoor veel uitdagingen. Kinderen leren de wereld al vroeg bewegend kennen. Deze lijn trekken wij in zijn geheel door binnen de Sterrenschool maar ook buiten de school, waar mogelijk met diverse samenwerkingspartners.

De functie en rol die bewegen en sport heeft in het leven verandert met het ouder worden en verschilt per individu. Zowel voor mensen persoonlijk als voor de samenleving als geheel is bewegen en sport van grote waarde. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Middels een uitdagend sport- en beweegconcept willen wij bijdragen aan het welbevinden van onze leerlingen en hun verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd zien wij in de wereld om ons heen, dat kinderen steeds minder uitgedaagd worden om te bewegen. Mede door technologische ontwikkelingen, zoals smartphones, ervaren zowel kinderen als volwassenen steeds minder uitdagingen om fysiek actief te zijn. Dit zien wij terug in de landelijke gegevens: de beweegvaardigheid van kinderen wordt minder.

Daarom vinden wij het op de Sterrenschool belangrijk dat kinderen van jongs af aan met plezier leren te bewegen, zodat ze dat ook later blijven doen.

ASM
‘De schijf van 10’

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid. Het is de basis voor een leven lang plezier in bewegen.

Het ASM introduceert hiervoor de schijf van 10. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde schijf van 10 bestaat uit tien grondvormen van bewegen die gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling. In de sport, lifestyle, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op https://www.athleticskillsmodel.nl/.

Onze unieke beweegzaal is door ASM ontworpen, passend bij onze visie en het gebouw, en biedt alle mogelijkheden om kinderen plezier in bewegen te laten ervaren. Vanuit verschillende plekken uit Nederland komen bedrijven en organisaties onze zaal bewonderen. Hoe bijzonder is het dat onze leerlingen hier dagelijks kunnen bewegen, spelen en ontmoeten!

STERRENSCHOOL zevenaar

Bewegend leren