Aanpak

Wanneer kinderen meer aankunnen dan de aangeboden reguliere lesstof, wordt ten eerste binnen de eigen klas door middel van compacten van de reguliere lesstof ruimte vrijgemaakt om de leerling verrijkings- en verdiepingsstof aan te bieden. 
Voor leerlingen die toch nog meer en/of andere uitdaging nodig hebben dan in de eigen groep aangeboden kan worden, kan Teadomus een uitkomst bieden. 
Kinderen komen wekelijks naar Teadomus. Er is een groep voor kinderen uit leerjaar 1 t/m 3, leerjaar 4 en 5 en voor  kinderen uit leerjaar 6 t/m 8. 

X-groep “Tea domus”

Binnen “Tea domus” ligt de nadruk op het bewust worden van eigen talenten, aanpak in leren en juist ook eigen valkuilen. 
Bewust ervaren van eigen talent, leervaardigheden en valkuilen helpt je inzien wat je nodig hebt om te willen en kunnen leren.  Leren van leerstrategieën en vaardigheden voor nu en later. 
We werken binnen “Tea domus” voor een groot deel projectmatig. Kinderen leren stapsgewijs werken via het TASC-model. Hierdoor is er structureel aandacht voor oriënteren en onderzoeken van het onderwerp, ontwerpen, plannen en bijstellen van het project, testen en uitvoeren, en presenteren en evalueren van proces en resultaat. Projecten komen o.a. uit de Pittige plus torens, maar het mogen ook eigen bedachte projecten zijn. Naast de projecten werken we met diverse startopdrachten waarbij veel aandacht is voor filosofie, mindset en spel.
We leren kinderen in oplossingen te laten denken en ook te handelen. Dat doen we o.a. door meerdere plannen te bedenken voor en vraag of probleem. Lukt plan A niet, dan bekijken we of een plan B of plan C wel de oplossing brengt. Daarbij is het belangrijk dat we weten wat er misging in plan A. Wat behouden we of a pakken we anders aan?  Wie en/of wat hebben we daarvoor in plan B of C nodig?  Wat is echt belangrijk?
Binnen “Tea domus” leren we zelf verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen.Wat is mijn rol? Wat kan ik doen? Wat had ik zelf gewild in een situatie die zich voordoet? Hoe communiceer ik hierover?
Ook leren we omgaan met gevoelens van onszelf en de ander; Wanneer het leren makkelijk gaat en alles vrij goed lukt, vinden de meeste kinderen met gevoelens zoals plezier, blijdschap en vreugde hun weg wel. Tijdens leren krijgen we ook te maken ook tegenslagen of onverwachte situaties. Dit kan boosheid, spanning, verdriet, jaloezie, schaamte en frustratie met zich meebrengen. Hoe ga je met daarmee om en hoe maak je dit bespreekbaar?
“Teadomus” biedt deze groep kinderen ook de mogelijkheid met gelijkgestemden (peers) in contact te kunnen komen, met elkaar in gesprek te kunnen gaan en via deze weg ook te leren van elkaars bevindingen.
Kortom:
  • Leer je eigen talent kennen
  • Leer te leren
  • Leer in oplossingen te denken
  • Leer omgaan met jezelf en de ander