Beweegspecialist

Als bewegingsspecialist gaat het om een ‘leven lang bewegen’. Iedere leerling beweegt op zijn eigen manier en zijn eigen niveau. Het is daarom belangrijk om te kijken naar het proces wat de leerling doorloopt, in plaats van het product. De leeromgeving van leerlingen bestaat uit verschillende Basic Movement Skills (BMS). In iedere les staan verschillende BMS centraal, zodat leerlingen leren veelzijdig te bewegen.

Bewegingsonderwijs is meer dan alleen bewegen. Het draait hierbij ook om plezier en een stuk sociale vorming. Dit alles maakt dat ik mijn passie voor bewegen over wil brengen op de leerlingen, zodat ook de leerlingen leren dat bewegen belangrijk is, je hele leven lang!

Nick Roelofsen

Rekenspecialist

Als rekenspecialist kijk je verder dan het lesstofaanbod. Het afstemmen van individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, maar ook de begeleiding die de leerkracht nodig heeft om ieder kind te begeleiden binnen de groep. Leerlingen meer inzicht geven op verschillende gebieden van rekenen vergroot het zelfvertrouwen. De leeromgeving zo rekenrijk mogelijk inrichten, zodat de nieuwsgierigheid wordt bevorderd. Nieuwsgierigheid is de kracht om vanuit jezelf te leren en te blijven ontdekken.

Rekenen aanbieden vanuit mijn passie voor het vak overbrengen op leerlingen is waar ik voor sta. Van het inzetten van materialen en verschillende rekenmodellen tot aan het zelfvertrouwen vergroten op rekengebied. Verschillende modellen inzetten en tekenen tot aan het concreet uitrekenen. Ieder kind is uniek en heeft recht op de juiste begeleiding!

Kim Sardeman

Visie op het jonge kind

Op de Sterrenschool vinden het wij het belangrijk dat kinderen spelenderwijs, van en met elkaar leren, het samenwerken staat bij ons centraal. Zo leren de leerlingen niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel, hierin kunnen kinderen elkaar aanvullen en ondersteunen. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich  betrokken voelen, mogen kinderen ontdekken, experimenteren en zich laten verwonderen door de wereld om hen heen.

Vervolg visie op het jonge kind

Taal en WO

Taal en de wereld om ons heen hebben veel met elkaar te maken. Door schoonheid aan onze taal te geven kunnen we de schoonheid van onze cultuur waarborgen. Op de Sterrenschool hechten we waarde aan onze taal en onze unieke cultuur. Door taal en wereldoriëntatie te combineren, zorgen we voor een gecreëerde mini-maatschappij waarbij de leerlingen de basis leggen, waarbij verantwoordelijkheid en authenticiteit centraal zijn.

Jari Mulder