Thematisch werken vormt bij ons de basis voor de kennisverwerving van het jonge kind. De 21 eeuwse vaardigheden vormen hierbij een onderlegger. Elk  thema start met een probleem of vraagstelling. Door middel van coöperatieve werkvormen, kringengesprekken, samenspelen in de hoeken of het werken op een iPad,  komen de kinderen tot een oplossing. Hierbij stimuleren we het kritisch en creatief denken en ontwikkelen we de ICT vaardigheden. hierbij hdTijdens het spelen worden alle zintuigen geprikkeld, dit doen we door middel van het inrichten van betekenisvolle hoeken waarin kinderen de realiteit in een voor hun veilige omgeving nabootsen. Onze kinderen gaan op ontdekking.
De rijk ingerichte hoeken stimuleren de intrinsieke motivatie van de leerling die daardoor vanuit eigenaarschap zichzelf kan ontwikkelen. De rol van de leerkracht is het coachen en begeleiden van kinderen tijdens het spelen.
De kinderen leren bij ons zelfredzaam te zijn, ze leren omgaan met uitgestelde aandacht en worden gestimuleerd oplossingsgericht te denken. Door het inzetten van de time-timer, regels en afspraken, hoge verwachtingen van de kinderen,  maatjeswerk en een duidelijk dagritme heeft de leerkracht de ruimte om kinderen te observeren, te coachen en te begeleiden in een kleine setting. Hierdoor hebben wij de ontwikkeling van kinderen goed in beeld. Wij creëren een rijke leeromgeving waarbij er voor elk kind wat te leren is op hun eigen ontwikkelingsniveau, door te differentiëren spreken we kinderen niet alleen aan op het niveau dat ze beheersen maar spreken we ook zone van de naaste ontwikkeling aan.

De kinderen leren bij ons dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuze uit het aanbod maar leren ook dat sommige opdrachten moeten worden uitgevoerd, wij hebben het over mag en moet werkjes op school.  Binnen kaders geven wij  de kinderen de mogelijkheid om te kiezen uit het aanbod.