Begeleiding op school
Door mijn specialisatie op het gebied van fijn motorische problemen en schrijfproblemen werk ik veel samen met verschillende scholen in de omgeving. Als kinderen moeite hebben met (fijne) motoriek en bijvoorbeeld schrijven daardoor lastig is of pijn doet, word ik ingeschakeld. Samen met ouders en leerkracht stel ik een plan op. Ik begeleid kinderen graag op school, in hun eigen omgeving. De kinderen hebben er vaak wel oren naar, want ze mogen dan even de klas uit om met mij te oefenen. Omdat de begeleiding op school plaatsvindt en leerkrachten daarbij betrokken worden, kunnen zij goed in de gaten houden hoe het kind vordert.

“Het is elke dag weer een feestje om kinderen spelenderwijs van klachten af te helpen. Als kinderen er plezier in hebben, krijg je ze in beweging.”

Samen verschil maken

In elke situatie vind ik samenwerken belangrijk. In de eerste plaats met het kind en de ouders, want zij moeten ook zelf in beweging komen. Daar doe ik mijn best voor. Daarnaast vind ik het erg leuk om samen met andere disciplines rondom het kind te overleggen zodat we als een team voor het kind (en ouders) kunnen werken. Binnen het gezondheidscentrum werk ik daarom samen met het Kinderteam Zevenaar, dat bestaat uit een kinderdiëtiste, logopediste en kinderpsycholoog/orthopedagoog.

Voor vragen over fysiotherapie op onze school kunt u terecht bij Ellen Stokman, intern begeleider.